Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή

...παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και κατοχή.

"Σ’ ευχαριστώ Βεζύρη μου διά την αγάπην οπού έχεις εις εμένα, αλλά τα οκτακόσια πουγκιά παρακαλώ μη μου τα στείλεις, επειδή δεν ηξεύρω να τα μετρήσω, και αν ήξευρα, πάλιν δεν ήμουν ευχαριστημένος να σοι δώσω ούτε μίαν πέτραν της πατρίδος μου δι’ αντιπληρωμήν, και όχι πατρίδα, ως φαντάζεσαι•
την τιμήν οπού μ’ υπόσχεσαι, μ’ είναι άχρηστος, πλούτος και τιμή εις εμέ είναι τα άρματά μου, με τα οποία φυλάττω, και τιμώ την πατρίδα μου, αθανατίζω και τ’ όνομά μου."
Σούλι, 4 Μαΐου 1801, Τζήμας Ζέρβας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου